team

Kaat Codron

psycholoog/psychotherapeut voor kinderen

Ik ben Kaat en ben al meerdere jaren aan de slag als psycholoog in de Bijzondere jeugdzorg. Mijn therapeutisch werk met deze kinderen en jongeren is heel divers en bevindt zich zowel binnen de therapieruimte als daarbuiten. Ik verzorg ook groepstherapie.

Ik studeerde af in 2010 en volgde daarna de opleiding tot psychoanalytisch therapeut aan de Universiteit Gent.

Voor mij is elke cliënt een uniek wezen die zelf al op zijn eigenste manier oplossingspogingen onderneemt om om te gaan met datgene wat ondragelijk is. Door van hieruit te starten en op zoek te gaan naar de functie en de betekenis van symptomen kan er iets veranderen.

Ik werk binnen BunderBos met kinderen, jongeren en/of hun ouders die om allerlei mogelijke redenen tijdelijk of reeds langere tijd moeilijkheden ervaren of vastlopen op bepaalde domeinen. Eender welke vraag of lijden kan het aangrijpingspunt zijn om psychologische begeleiding op te starten. Emotionele problemen, gedragsmoeilijkheden, vragen van ouders in het omgaan met hun kind, enz.