diensten

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie komen meestal alle gezinsleden op gesprek. Hiervoor kan gekozen worden wanneer onderlinge spanningen of problemen van een gezinslid het gezin dreigen te ontwrichten.

Tijdens de gesprekken worden de moeilijkheden besproken en de psychotherapeut zoekt samen met de gezinsleden naar andere manieren om ermee om te gaan. In de therapie kunnen de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of moeilijkheden. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen tegenover elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

meld je aan voor een afspraak

Onze therapeuten