Werkwijze

Hoe gaat psychotherapie in zijn werk

Het eerste contact

Het eerste contact zal meestal telefonisch, via email of via de website verlopen.  Je kan steeds online een afspraak maken.

Een aantal administratieve gegevens en de hulpvraag worden zo zorgvuldig mogelijk genoteerd. Tijdens een intern overlegmoment wordt bekeken welke therapeut meest aangewezen is voor welke cliënt. Nadat we dit bepaald hebben, neemt de therapeut in kwestie zo snel mogelijk terug contact op om een eerste afspraak te plannen.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste, verkennende gesprek, is er ruimte voor kennismaking. We luisteren naar uw verhaal en proberen de hulpvraag in kaart te brengen. Ook wordt afgetoetst of onze werking aansluit op uw vragen en noden.

Blijkt uit deze eerste kennismaking dat u samen met ons op weg wil gaan, dan kunnen we wekelijks, tweewekelijks,… een afspraak maken.

De duur van therapie

De duur van de therapie kan sterk verschillend zijn en hangt samen met de aard van de problemen, de oorzaken, de inzet en motivatie,… Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. Het beëindigen van een therapie gebeurt steeds in onderling overleg.

Als blijkt dat wij niet de geschikte personen zijn om u te helpen, kunnen we samen zoeken naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar een collega.

meld je aan voor een afspraak