Tarieven

Psychotherapie en coaching

 

1 u

1,5 u

Individueel gesprek (*)

€ 65

€ 85

Oudergesprek / Gezinsgesprek / Koppelgesprek

€ 70

€ 90

Belevingsonderzoek

€ 70

€ 90

Extern overleg (vb. schoolbezoek): € 80/u + km-vergoeding (€ 0,417/km)

Schriftelijke verslaggeving, e-mails, telefoongesprekken: € 60/u

(*) Er wordt telkens 1u gereserveerd, maar het is mogelijk dat een individueel gesprek (vb. bij kinderen) niet langer dan 45′ duurt.

Betaling gebeurt steeds contant op het eind van een sessie tenzij anders afgesproken.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen/psychotherapeuten kan u hier vinden.

Eind juli 2021 verscheen in de media dat sessies bij een psycholoog/orthopedagoog vanaf 1 september 2021 zouden terugbetaald kunnen worden.
Deze specifieke terugbetaling is enkel mogelijk bij geconventioneerde eerstelijnspsychologen. Op dit moment werken er geen geconventioneerde eerstelijnspsychologen in onze praktijk, waardoor deze specifieke terugbetaling niet mogelijk is bij onze psychologen/orthopedagogen.

Terugbetalingsmogelijkheden

Met uitzondering van de eerstelijnspsychologen worden prestaties van psychologen en psychotherapeuten niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. Meestal enkel voor kinderen en jongeren. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

Een overzicht vindt u hier