Tarieven

Psychotherapie

  • Individueel gesprek: € 55
  • Gesprek met meerdere personen (bvb.: ouders, ouder-kind, koppel, gezin,…): € 60
  • Als voor een sessie 1,5u voorzien wordt: € 75

Betaling gebeurt steeds contant op het eind van een sessie tenzij anders afgesproken.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen/psychotherapeuten kan u hier vinden.

 
Eind juli verscheen in de media dat sessies bij een psycholoog/orthopedagoog vanaf 1 september zouden terugbetaald kunnen worden.
Er zijn helaas nog heel wat onduidelijkheden rond dit akkoord, waardoor wij nu nog niet weten of deze terugbetaling zal mogelijk zijn bij onze psychologen/orthopedagogen.

Terugbetalingsmogelijkheden

Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. Meestal enkel voor kinderen en jongeren. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

Een overzicht vindt u hier

Loopbaanbegeleiding

Je kan betalen met loopbaancheques.
Dit wil zeggen dat je slechts 40 euro per pakket van 4u betaalt. 

Je kan tot 7u begeleiding genieten.

meer informatie over loopbaanbegeleiding

Meer informatie over loopbaanbegeleiding kan je vinden op de website van de VDAB

Voor loopbaanbegeleiding werkt BunderBos in samenwerking met Make Me Fly! (Wij staan ook onder die naam vermeld op de website van de VDAB).