Tarieven

Psychotherapie en coaching

 

1 u

1,5 u

Individueel gesprek (*)

€ 65

€ 85

Oudergesprek / Gezinsgesprek / Koppelgesprek

€ 70

€ 90

Belevingsonderzoek

€ 70

€ 90

Extern overleg (vb. schoolbezoek): € 80/u + km-vergoeding (€ 0,426/km)
Schriftelijke verslaggeving, e-mails, telefoongesprekken: € 60/u

(*) Er wordt telkens 1u gereserveerd, maar het is mogelijk dat een individueel gesprek (vb. bij kinderen) niet langer dan 45′ duurt.

Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en bepaald op basis van een honorariumberekening voor zelfstandig psychologen/psychotherapeuten.
Meer info daarover vindt u hier.
De huidige richtlijn (1/01/2024) is € 86,64 voor een consultatie van 45 minuten.
Om toegankelijker te blijven is ons tarief voor een individueel gesprek momenteel € 65.  

Eerstelijns psychologische zorg

Momenteel is dit enkel mogelijk bij Liesbeth voor kinderen en jongeren of ouderbegeleiding.
De consultaties vallen voornamelijk binnen de schooluren.

Intakegesprek – 60 minuten
Inclusief dossierkosten EPD

gratis

10 individuele sessies of ouderbegeleiding

gratis

Betaling gebeurt steeds contant op het eind van een sessie tenzij anders afgesproken.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak.
Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.
Onze therapeuten houden namelijk deze tijd vrij in hun agenda en kunnen bij laattijdige annulatie geen andere cliënt meer inplannen.

Terugbetalingsmogelijkheden

Met uitzondering van de eerstelijnspsychologen worden prestaties van psychologen en psychotherapeuten niet terugbetaald door het RIZIV.

Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. 
Hoeveel precies is afhankelijk van de mutualiteit, informeer gerust bij uw mutualiteit of bij ons als u hier meer info over wil.