Tarieven

Psychotherapie en coaching

 

1 u

1,5 u

Individueel gesprek

€ 60

€ 80

Oudergesprek / Gezinsgesprek / Koppelgesprek

€ 65

€ 85

Belevingsonderzoek

€ 65

€ 85

Extern overleg (vb. schoolbezoek): € 75/u + km-vergoeding (€ 0,3707/km)

Schriftelijke verslaggeving, e-mails, telefoongesprekken: € 60/u.

Betaling gebeurt steeds contant op het eind van een sessie tenzij anders afgesproken.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen/psychotherapeuten kan u hier vinden.

Eind juli 2021 verscheen in de media dat sessies bij een psycholoog/orthopedagoog vanaf 1 september 2021 zouden terugbetaald kunnen worden.
Er zijn helaas nog heel wat onduidelijkheden rond dit akkoord, waardoor wij nu nog niet weten of deze terugbetaling zal mogelijk zijn bij onze psychologen/orthopedagogen.

Terugbetalingsmogelijkheden

Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. Meestal enkel voor kinderen en jongeren. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

Een overzicht vindt u hier