team

Fleur Vallaeys

klinisch orthopedagoog voor kinderen en jongeren

Ik ben Fleur en studeerde af als klinisch orthopedagoog aan de Universiteit van Gent. Momenteel ben ik aan de slag als pleegzorgbegeleider binnen Pleegzorg West-Vlaanderen. Daar begeleid ik pleegouders, ouders en pleegkinderen. Ik ben zeer geïnteresseerd in de onderlinge dynamieken en ieders unieke plaats binnen een systeem.

Ik richt me binnen deze praktijk vooral tot kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Ik wil hen een veilige ruimte bieden waar ze vrij kunnen spreken. Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht met verscheidene vragen en twijfels, zoals emotionele problemen (sombere gedachten, faalangst, beperkt zelfvertrouwen), identiteitsvragen (persoonlijke ontwikkeling, levensgeschiedenis), verlieservaringen (rouw, trauma, echtscheiding), hechtingsproblemen, gedragsmoeilijkheden etc.

Klinische erkenning
Visumnummer: 401255
Lid van VVO