team

Liesbeth Vandekerckhove

psycholoog voor kinderen en jongeren

Ik ben Liesbeth en studeerde in 2010 af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Na een eerste werkervaring in een groepspraktijk in Ieper, besloot ik om even de bedrijfswereld in te gaan. Negen jaar later voelde ik het enthousiasme opborrelen om opnieuw als psychologe aan de slag te gaan. In 2022 startte ik een postgraduaat opleiding Cliëntgerichte therapie.

Ik richt me vooral tot kinderen en jongeren die het moeilijk hebben thuis of op school. Ze hebben veelal te kampen met hevige emoties (boosheid, verdriet, angst, onzekerheid..) en negatieve denkpatronen waar ze in vastlopen. Vaak hebben deze emoties en gedachten gedragsproblemen tot gevolg (agressie, opstandigheid of juist teruggetrokkenheid, gelatenheid en depressieve klachten).
Via speltherapeutische en creatieve technieken maak ik kennis met hun belevingswereld om zo samen op zoek te gaan naar een oplossing of een manier om met deze gevoelens en gedachten om te gaan.
Ook ouders kunnen bij mij terecht met vragen en twijfels rond opvoeding. We bekijken samen waar er ondersteuning nodig is.