diensten

Therapie voor volwassenen

Voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar

Bij therapie voor volwassenen ligt het accent op wat klachten of moeilijkheden zouden kunnen betekenen tegen de achtergrond van wie iemand is. Deze gesprekken kunnen ondersteunend zijn, waarbij de therapeut zich richt op de krachten van de cliënt en eventueel advies kan geven, met als doel de cliënt te ondersteunen in het dagelijks functioneren.

In psychotherapie kan de cliënt ook op verhaal komen. De therapeut diept dit verhaal uit, verbreedt het, leest tussen de lijnen door en probeert er rode draden in te vinden. Dit alles met als doel de cliënt nieuwe inzichten in zichzelf te bieden en zo opener, vrijer en beter te kunnen functioneren. Het is altijd mogelijk dat in de loop van de therapie bepaalde belangrijke anderen mee uitgenodigd worden.

meld je aan voor een afspraak

Onze therapeuten