Karen De Waele

team

Karen De Waele

oprichter BunderBos

Ik ben Karen, psycholoog, systeemtherapeut en oplossingsgericht coach. Als psycholoog en systeemtherapeut heb ik meer dan tien jaar ervaring in het werken met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen. In 2013 richtte ik deze groepspraktijk op.

Momenteel heb ik geen actieve rol als psycholoog meer binnen BunderBos. Voor therapie verwijs ik u graag door naar één van mijn collega’s.

Annelies Marysse

team

Annelies Marysse

psycholoog/contextueel counselor voor volwassenen

Ik ben Annelies, psycholoog en contextueel counselor. In het begin van mijn loopbaan deed ik ervaring op in de uitzendwereld, het buitengewoon onderwijs en op de dienst urgentiepsychiatrie van het UZ Gent.

Ondertussen werk ik al meer dan tien jaar in een woonzorgcentrum waar ik ouderen en hun familie begeleid. Daarnaast geef ik vormingen aan verzorgend personeel en verdiep ik me in alles wat met vroegtijdige zorgplanning te maken heeft.

Sinds 2014 ben ik als zelfstandige in bijberoep verbonden aan de groepspraktijk Bunderbos. Mijn voorkeur gaat uit naar het begeleiden van volwassenen/ouderen en hun context. Identiteitsvragen, rouw & verlies, problemen gerelateerd aan ouder worden zijn onderwerpen van begeleidingen waar ik graag mee aan de slag ga.

Ik ben mama van 2 zoontjes en in mijn vrije tijd graag creatief bezig.

Fien De Vos

team

Fien De Vos

psycholoog/psychotherapeut (jong)volwassenen – hoogbegaafdheid

Hoi, ik ben Fien, Klinisch Psycholoog en Oplossingsgericht Therapeut (i.o.).

Na mijn opleiding Psychologie ben ik direct in het onderwijs gestart, waar ik 10 jaar als leerkracht en stagebegeleider heb gewerkt in de 3e graad. In deze job heb ik reeds uitgebreide ervaring kunnen opdoen met het coachen en begeleiden van adolescenten. De voorbije twee jaar heb ik als psycholoog gewerkt met hoogbegaafde adolescenten en volwassenen bij Exentra vzw. Daar ging ik met hen vooral aan de slag met moeilijkheden omtrent communicatie, faalangst, studieproblemen, depressie, bore-out en burn-out, ‘overpresteren’, jobhopping e.d.m.

Gesteund door mijn opleiding Oplossingsgerichte Cognitieve Systeemtherapie aan het Korzybski-instituut probeer ik steeds mee op zoek te gaan naar wat mensen graag wensen, waar en wanneer dit al (een beetje) van toepassing is, wat een volgend stapje in deze richting kan zijn, … steeds gelovend in en gebruikmakend van de reeds aanwezige sterktes en krachten.

Binnen BunderBos begeleid ik vooral adolescenten, en hun ouders, en volwassenen die last ervaren in hun dagelijks leven omwille van meer- of hoogbegaafdheid, stemmingsproblemen, (faal)angst, en studie- of werkgerelateerde moeilijkheden.

Het klinisch en therapeutisch werk bij BunderBos combineer ik met een deeltijdse functie als verantwoordelijke van een buitenschoolse opvang. Ook geef ik af en toe workshops aan kleuters en jonge kinderen.

Verder kan ik genieten van zingen, de voetbalmatchen van de kids, uit eten gaan, het frisse gevoel na een kappersbeurt, uitslapen, ‘kinderwijsheid’, nieuwe dingen leren, een (bos)wandeling, en zoveel meer.

Liesbeth Vandekerckhove

team

Liesbeth Vandekerckhove

psycholoog voor kinderen en jongeren

Ik ben Liesbeth en studeerde in 2010 af als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Na een eerste werkervaring in een groepspraktijk in Ieper, besloot ik om even de bedrijfswereld in te gaan. Negen jaar later voelde ik het enthousiasme opborrelen om opnieuw als psychologe aan de slag te gaan. In 2022 startte ik een postgraduaat opleiding Cliëntgerichte therapie.

Ik richt me vooral tot kinderen en jongeren die het moeilijk hebben thuis of op school. Ze hebben veelal te kampen met hevige emoties (boosheid, verdriet, angst, onzekerheid..) en negatieve denkpatronen waar ze in vastlopen. Vaak hebben deze emoties en gedachten gedragsproblemen tot gevolg (agressie, opstandigheid of juist teruggetrokkenheid, gelatenheid en depressieve klachten).
Via speltherapeutische en creatieve technieken maak ik kennis met hun belevingswereld om zo samen op zoek te gaan naar een oplossing of een manier om met deze gevoelens en gedachten om te gaan.
Ook ouders kunnen bij mij terecht met vragen en twijfels rond opvoeding. We bekijken samen waar er ondersteuning nodig is.

Ruben Achtergaele

team

Ruben Achtergaele

oplossingsgericht coach/therapeut voor kinderen en volwassenen

Ik ben Ruben, oplossingsgericht coach en kinder- en jongerentherapeut.

Als oplossingsgericht coach begeleid ik (jong)volwassenen bij stemmingsproblemen, angsten en studie- of werkgerelateerde problemen. 

Daarnaast kunnen ook kinderen, jongeren en hun context bij mij terecht. De redenen van aanmelding kunnen heel uiteenlopend zijn: psychosomatische klachten (vb. buikpijn door stress,…), socio-emotionele moeilijkheden zoals hechtingsproblemen, laag zelfbeeld, verlieservaringen,… , maar ook gedragsmoeilijkhedenangsten of opvoedingsproblemen.

Eve De Ruyter

team

Eve De Ruyter

psychotherapeut voor kinderen, jongeren, volwassenen en koppels

Ik ben Eve, werkzaam sinds 2000 in de Bijzondere Jeugdzorg, waar ik mijn hart verloren heb. Ik ben geboeid in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders binnen een systeem.
In 2009 ben ik gestart als zelfstandige psychotherapeut.

Als contextueel psychotherapeut werk ik vanuit een individuele insteek en richt ik me vooral op de vele relaties en de invloeden binnen het gezin van herkomst.

Samen op zoek gaan naar wat goed loopt, wat onzichtbaar is geworden, waar we mee worstelen en hoe we terug in beweging kunnen komen.

Kinderen, jongeren en hun context, volwassenen en koppels zijn welkom.

Ik ben ook mama van 2 fantastische kinderen die me iedere dag aan het denken zetten en waar ik al zoveel van geleerd heb.

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met fotografie.

Fleur Vallaeys

team

Fleur Vallaeys

klinisch orthopedagoog voor kinderen en jongeren

Ik ben Fleur en studeerde af als klinisch orthopedagoog aan de Universiteit van Gent. Momenteel ben ik aan de slag als pleegzorgbegeleider binnen Pleegzorg West-Vlaanderen. Daar begeleid ik pleegouders, ouders en pleegkinderen. Ik ben zeer geïnteresseerd in de onderlinge dynamieken en ieders unieke plaats binnen een systeem.

Ik richt me binnen deze praktijk vooral tot kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Ik wil hen een veilige ruimte bieden waar ze vrij kunnen spreken. Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht met verscheidene vragen en twijfels, zoals emotionele problemen (sombere gedachten, faalangst, beperkt zelfvertrouwen), identiteitsvragen (persoonlijke ontwikkeling, levensgeschiedenis), verlieservaringen (rouw, trauma, echtscheiding), hechtingsproblemen, gedragsmoeilijkheden etc.

Klinische erkenning
Visumnummer: 401255
Lid van VVO